disclaimer

Waardering van deze actie:  / 0
SlechtZeer Goed 
Proefmonsters.nl is een uitgave van Heibrink Internetdiensten (KVK: 08123277 0000)
Proefmonsters.n verstuurt zelf geen producten. Wij linken alleen naar producten en aanbiedingen van andere bedrijven op externe sites. Eventuele verbintenissen worden aangegaan met de betreffende gelinkte site en/of adverteerder.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
* gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
* u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
* de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
* schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
* de webpagina: iedere webpagina van proefmonsters.nl;
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. Heibrink Internetdiensten spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Indien u van mening bent dat informatie op deze website niet wenselijk onjuist of ondeugdelijk is neem dan contact op via Heibrink.nl of ons contactformulier.
4. Heibrink Internetdiensten verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
5. Heibrink Internetdiensten is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6. Heibrink Internetdiensten mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Heibrink Internetdiensten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7. Behoudens deze disclaimer, is Heibrink Internetdiensten niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
9. Heibrink Internetdiensten behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Heibrink Internetdiensten de toegang tot de webpagina monitoren.
10. U zal de Heibrink Internetdiensten, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.Samenvatting
Proefmonsters.nl is een link site dat dagelijks de nieuwste proefmonsters en andere interessante artikelen / acties linkt. Wij versturen zelf geen proefmonsters. Alle links in artikelen op deze site verwijzen naar externe websites of externe acties. Proefmonsters.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites.